AANSOEKVORM OM TOESTEMMING OM MY DOGTER TE MAG UITVRA

Lees asseblief die volgende instruksies aandagtig deur voordat die vorm ingevul word:

Alle aansoeke moet vergesel word van:

5kg (of meer) biltong

12 bottels KWV Roodeberg

12 bottels KWV 10 jaar brandewyn

1 kas Heineken en

‘n betaalde jagsafari van 14 dae in Kenia vir vier persone.

Hierdie aansoek sal as onvolledig beskou word (en dienooreenkomstig afgekeur word) indien enige van die volgende NIE aangeheg is nie:

♦Volledige finansiële state vir die laaste drie jaar, skool- en universiteitsgeskiedenis (nie technikon, kollege of iets anders nie)

Werksgeskiedenis

Familiegeskiedenis vir die laaste 200 jaar (Anglo Boereoorlog Hensoppers, Joiners of Vermyders kan maar hier opgee).

Bestuurderslisensiegeskiedenis

Volledige mediese ondersoek onderteken deur ‘n goedgekeurde dokter en psigiater.

AANSOEKVORM

Naam : ____________________________________________________________

Bynaam : __________________________________________________________

(Enige dierename by bogenoemde sal tot afkeuring lei)

Geboortedatum : _____________________________________________________

Lengte : ___________________________________________________________

Gewig : ____________________________________________________________

IK : _____ __________________________________________________________

Skoolgemiddeld : _____________________________________________________

ID # : _______________________________________________________________

Bestuurderslisensie # : _________________________________________________

Voortrekkerrang (tans) en kursusse voltooi : ________________________________

___________________________________________________________________

Tuisadres : __________________________________________________________

___________________________________________________________________

Dorp/Stad : ___________________________ Kode : _________________________

Het jy EEN manlike en EEN vroulike ouer? : ________________________________

Indien NEE, verduidelik : _______________________________________________

Aantal jare wat hulle getroud is : _________________________________________

Indien korter as jou ouderdom, verduidelik : ________________________________

___________________________________________________________________

Besit jy :

‘n Kombi : ___________________________________________________________

Ford Sierra : _________________________________________________________

Enige Ford : _________________________________________________________

Enige ander kar met ‘n drukvin en allooiwiele wat NIE standaard is nie? :

___________________________________________________________________

‘n Waterbed : ________________________________________________________

‘n Bakkie met ‘n matras agterin : _________________________________________

Kondome : __________________________________________________________

Enige pornografie : ____________________________________________________

Dra jy ‘n oorbel, neusring of naeltjiering : ___________________________________

Het jy ‘n tatoeërmerk? : ________________________________________________

INDIEN ANTWOORDE OF ENIGE VAN DIE BOONSTE VRAE JA IS, MOENIE VOORTGAAN NIE EN VERLAAT DIE PERSEEL ONMIDDELLIK

 

In 50 woorde of minder, wat beteken LAAT vir jou? __________________________

 

 

In 50 woorde of minder, wat beteken MOENIE AAN MY DOGTER RAAK NIE ?

_________________________________________ __________________________

 


 

In 50 woorde of minder, wat verstaan jy onder GEHEELONTHOUDING?

 

In 10 woorde of minder, wat verstaan jy onder die volgende:

KASTREER : _______________________________________________________

GENADEDOOD : _____________________________________________________

In nie MINDER as 5 000 woorde verduidelik wat jy verstaan onder die woord VRY?

(SKRYF DIT OP JOU EIE PAPIER EN HEG AAN BY AANSOEK)

Naam en adres van die kerk wat jy bywoon : ________________________________

 

Hoe gereeld woon jy kerk by? ___________________________________________

Wanneer sal die beste tyd wees om die volgende persone te ondervra:

Vader : ___________________________ Predikant : ________________________

Moeder : __________________________ Paroolbeampte : ____________________

Sal jou ouers hulle vrywillig aan genetiese toetsing onderwerp of sal doofpyle gebruik moet word? _________________________________________________________

Enige besware teen die deursoeking van jou persoon, voertuig, hok of gat of enige ander blyplek? _______________________________________________________

Voltooi die volgende sinne. Antwoorde sal as vertroulik bekou word:

Indien ek geslaan word, wil ek baie graag NIE die volgende been gebreek hê nie: ________________________________________________________________

Indien ek raakgeskiet word, sou ek nie raakgeskiet wou word op my:

________________________________________________________________

‘n Vrou se plek is in die : ____________________________________________

Die een ding wat ek hoop NIE gevra sal word in die onderhoud nie, is : ________

 

Wanneer ek ‘n meisie die eerste keer ontmoet, sien ek heel eerste die volgende raak : ___________________________________________________________

NOTA : Indien bogenoemde antwoord met ‘n P, T, D, B of G begin, stop dadelik. Terwyl jy die perseel verlaat, hardloop in S’e en hou jou kop laag.

Wat wil jy word INDIEN jy moontlik groot word?

 

Wat is die huidige tariewe van ‘n hotelkamer?

 

Kondome kom in pakkies van (omkring een)

*3

*6

*9

*12

*Al die bogenoemde

Hoe weet jy dit? ______________________________________________________

HIERMEE BELOOF EK PLEGTIG DAT AL DIE BOGENOEMDE INLIGTING KORREK EN WAAR IS. VERKEERDELIK VERSKAFDE INLIGTING MAG LEI TOT DIE DOOD, ONTMANNING, DIE VERLOOR VAN LEDEMATE, ROOIMIER, MARTELING, KRUISIGING, ELEKTRIESE SKOK, CHINESE WATERMARTERLING EN ROOIWARM YSTERTOEDIENING.

HANDTEKENING (dis jou naam) _________________________________________

Dankie vir jou belangstelling. Laat asseblief 4 tot 6 jaar toe vir prosessering. Jy sal skriftelik in kennis gestel word indien jou aansoek suksesvol is.

Moet asseblief nie probeer om telefonies, elektronies, skriftelik, per posduif, vingertaal of deur middel van rookseine in verbinding te tree nie, aangesien dit tot ernstige beserings kan lei.

Indien jou aansoek afgekeur word, sal jy persoonlik in kennis gestel word deur twee here in swart pakke met wit dasse, wie elkeen ‘n viooltas dra.

Duh!

Advertisements